علم و فناوری

ژاپنی ها با برف مصنوعی خود را خنک می کنند

ارسال دیدگاه