خبرهای داغ

کنایه مجری شبکه عربستان به سکوت کشورش در برابر رفتار ترامپ

ارسال دیدگاه