برچسب زدن : زباله

جامعه
تخلیه زباله مقابل تأمین اجتماعی یاسوج به دلیل مسدود شدن  حساب‌های  شهرداری

تخلیه زباله مقابل تأمین اجتماعی یاسوج به دلیل مسدود شدن...

شهردار: دستور مدیریتی نبود؛ حرکت خودجوش توسط کارگران پاک بند بود

جامعه
تنِ رنجور و زخم خورده اهواز در انتظار مرهم

تنِ رنجور و زخم خورده اهواز در انتظار مرهم

ماجرای کمک شهرداری تهران و آتش نشانی اهواز به جمع آوری زباله چیست؟

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز