ببینید | حرکات طبیعی و شگفت‌انگیز پیشرفته‌ترین ربات انسان‌نما

این ربات دریچه‌ای رو به آینده است

ویدیویی از پیشرفته‌ترین ربات انسان‌نما Ameca که بر روی پلتفرم هوش مصنوعی با پایه ربات انسانی ساخته شده است را ببینید.

تیم سازنده این ربات مدعی است که «آمِکا» پیشرفته‌ترین ربات به شکل انسان در جهان و نشان دهنده خط مقدم فناوری ربات‌های انسان‌نما است.این ربات دریچه‌ای رو به آینده است و به طور خاص به عنوان پلتفرمی برای توسعه فناوری‌های روباتیک و تکامل تعامل انسان و ربات در دوره‌های آتی زندگی بشر، طراحی شده است که از هوش مصنوعی و سیستم یادگیری ماشینی بهره می‌برد.سازندگان این ربات می‌گویند تمرکز ما بر ارائه فناوری‌های نوآورانه است که قابل اعتماد، کاربردی و دارای قابلیت ارتقا و توسعه آسان باشد.