یادداشت‌ها

فرق مدیران ایرانی با نخست وزیر نیوزیلند

فرق مدیران ایرانی با نخست وزیر نیوزیلند

کدام یک از ما تشخیص داده‌ایم که دیگر فرد مناسبی برای پستی که در آن قرار داریم نیستیم؟

موش‌ها و آدم‌ها

موش‌ها و آدم‌ها

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز
فقط بگذریم؛ بگذرید

فقط بگذریم؛ بگذرید

این یک نفره‌های پردغدغه

این یک نفره‌های پردغدغه

به مناسبت روز جهانی مجردها

تنها در تو به حیرت می نگرم...

تنها در تو به حیرت می نگرم...

کاش بیاموزیم و بیاموزانیم

کاش بیاموزیم و بیاموزانیم

آدرس غلط قهرمان در داستان شیلر

آدرس غلط قهرمان در داستان شیلر

یار نامهربان!

یار نامهربان!

فوتبال خونمان کم شده!

فوتبال خونمان کم شده!

آنها که راوی زخم‌ها شدند

آنها که راوی زخم‌ها شدند

یک امضای پلوخوری ما را مهمان کن!

یک امضای پلوخوری ما را مهمان کن!

عاشقانه‌ترین سرود ایل

عاشقانه‌ترین سرود ایل

جان و دلمان در مستطیل سبز است

جان و دلمان در مستطیل سبز است