پنج بانک و موسسه مالی در شوش پلمب شدند

علت: رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی

پنج بانک و موسسه مالی در شوش پلمب شدند
پلمب بانک در شوش

دادستان عمومی و انقلاب شوش با بیان اینکه برابر قانون با متخلفان و تهدیدکنندگان سلامت عمومی برخورد می‌شود، گفت: پنج بانک و موسسه مالی به علت رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی پلمب شدند و مابقی بانک‌های متخلف نیز در روزهای آینده پلمب خواهند شد.

سجاد اسدی‌مهر، افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی یک وظیفه ملی بوده و مختص به فرد و گروه خاص نیست از این رو تمام افراد جامعه موظف به رعایت این اصل مهم در راستای حفظ سلامت شهروندان هستندوی اظهارداشت: براساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا، فعالیت تمامی واحدهای صنفی متناسب با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی بوده و هرگونه فعالیت خارج از آن پلمب واحد مذکور را درپی دارد.

شهرستان شوش در وضعیت آبی کرونا قرار دارد.