آمادگی بنگلادش برای سرمایه گذاری در بندر ریگ

سفیر بنگلادش: تحت تأثیر مهمان نوازی مسئولان و مردم این شهر قرار گرفتم

آمادگی بنگلادش برای سرمایه گذاری در بندر ریگ
بازدید سفیر بنگلادش از سایت پرورش میگو در بندر ریگ

گوسال اعظم سارکر، سفیر بنگلادش در ایران پس از بازدید از سایت پرورش میگو در بندر ریگ از توابع شهرستان گناوه استان بوشهر اعلام کرد: باتوجه به قابلیت بالای بندر ریگ، کشورش آماده سرمایه گذاری در زمینه شیلاتی در این بندر است.

وی  گفت:علاوه بر بازدید از سایت پرورش میگوی بندر ریگ، مجسمه میرمهنا مدافع بندرریگ و خلیج فارس را مشاهده کردم.

سفیر بنگلادش در جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: از عمارت خان بندر ریگ بعنوان یک بنای قدیمی و تاریخی نیز به همراه مسئولان این بندر بازدید شدوی اضافه کرد: در باز دیدی که از بندر ریگ داشتم ، تحت تاثیر میهمان نوازی مسئولان و مردم این شهر قرار گرفتم.

رئیس شورای اسلامی شهر ریگ نیز گفت: برنامه بازدید سفیر بنگلادش از این بندرتاریخی به همت کمیسیون گردشگری شورای اسلامی این شهر فراهم شد.

غلامرضا راستی افزود: سفیر بنگلادش از چند نقطه تاریخی و اقتصادی این بندر بازدید کرد و تاکید کرد، درصورت صدور مجوز بنگلادش در این بندر سرمایه‌گذاری گسترده خواهد کردوی گفت: سفیر بنگلادش ابراز داشت که حتی حاضر به خرید زمین از بخش خصوصی جهت اجرای سرمایه گذاری است.

بندرریگ از بندرهای تاریخی و قدیمی استان بوشهر در پسکرانه خلیج فارس واقع استاین منطقه دارای سه سایت پرورش میگو درجوار این بندر، حله و رودشور جنوبی است و یک مجتمع بزرگ شیلاتی نیز در حال احداث است.