سیگنال منفی مذاکرات به بازار ارز

نرخ دلار صعودی شد

سیگنال منفی مذاکرات به بازار ارز

نرخ دلار بازار آزاد در اولین روز هفته روند صعودی دارد و به قیمت ۲۹ هزار و ۹۶۰ توان رسید. از طرف دیگر برخی کانل های غیر رسمی  قیمت  دلار فردایی را ۳۰ هزار تومان  اعلام کرده اند. در حال حاضر نرخ  دلار در صرافی ملی ایران ۲۷ هزار و ۷۲۳ تومان است.