ببینید| وحشت عجیب کودک نوازنده دوره گرد از مامور یگان ویژه

ویدئویی از وحشت عجیب یک کودک نوازنده دوره گرد از مامور یگان ویژه که قصد داشت به او پول بدهد در فضای مجازی خبرساز شده است.