زاهدشهر لرزید

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ و ۳ دهم ریشتر زاهدشهر در استان فارس را لرزاند

زاهدشهر لرزید

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ و ۳ دهم ریشتر ساعت ۳۹ دقیقه بامداد امروز زاهدشهر در شهرستان فسا را لرزاند. این زمین لرزه در عمق ۷ کیلومتری زمین رخ داد. خوشبختانه این زمین لرزه خسارتی نداشته است.