قدیمی‌ترین درخت زیتون دنیا

قدیمی‌ترین درخت زیتون دنیا

درخت زیتون ۲۰۰۰ساله معروف به درخت vouves در یونان است، این درخت قدیمی‌ترین درخت زیتون دنیاست که هنوز هم میوه زیتون تولید میکند.