ذبح سلامتی به پای ارزانی

اینجا نظارتی از سوی دامپزشکی روی گوشت وجود ندارد

ذبح سلامتی به پای ارزانی
قصابی‌های غیر مجاز

فروش دام زنده و ذبح خارج از ضوابط قانونی در مبادی ورودی شهر شیراز، ضمن ایجاد نازیبایی بصری، بر سلامت شهروندان نیز تاثیر گذار است.متاسفانه برخی از شهروندان استان به دلیل قیمت پایین گوشت در این مکان ها، بدون توجه به مهر بهداشت بر روی لاشه، اقدام به خرید می کنند. کشتار دام می‌بایست در کشتارگاه‌های مجاز و زیر نظر دامپزشکی انجام شود، چراکه ابتدا، سلامت دام‌های ورودی مورد بررسی قرارگرفته و سپس اجازه ذبح صادر می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی شیراز در مورد کشتارهای غیرمجاز دام که در بلوار خلیج‌فارس، بید زرد و سایر نقاط اطراف شهر انجام می‌شود، تصریح کرد: نه تنها سلامت این‌گونه گوشت‌ها تأیید نمی‌شود، بلکه احتمال انتقال بیماری‌های بسیاری از این طریق به انسان وجود دارد، مثل تب خونریزی دهنده کریمه کنگو که یک بیماری کشنده است، بیماری تب مالت، شاربن یا سیاه‌زخم و انواع بیماری‌های خطرناک انگلی دیگر

حمیدرضا ناظمی تصریح کرد: دلیل اینکه نظارتی از سوی دامپزشکی روی این لاشه‌ها وجود ندارد، سلامت گوشت حاصله نیز به‌هیچ‌ وجه تائید نمی‌گردد.نیروهای دامپزشکی از سالیان گذشته با تمام توان خود به این موضوع واردشده و تلاش‌های بسیاری برای مقابله با کشتار غیرمجاز دام انجام داده اند. شناسایی متخلفان تا برخورد با آن‌ها و ارجاع به مراجع قضایی و مهر و موم و معدوم‌سازی لاشه‌های غیرمجاز همواره وجود داشته و حتی در مواردی بازرسان ما از سوی متخلفان به گونه لسانی و جسمی آسیب‌دیده‌اند.

پلمپ 29 قصابی غیرمجاز در شیراز

مدیر کل دامپزشکی فارس گفت: با ورود سایر نهادها به این موضوع و همکاری و همراهی آنها اقدام بسیار مناسبی در دو هفته گذشته با پلمپ تعداد 29 قصابی غیرمجاز در بلوار خلیج‌فارس و بلوار ولایت با همکاری دامپزشکی و سایر ارگان‌ها انجام‌شده است.