مرگ دلخراش راننده وانت

حادثه در ورودی بوشهر اتفاق افتاد

مرگ دلخراش راننده وانت
راننده وانت پراید در برخورد با تریلی جان باخت

ساعت ۱۰:۴۱ امروز برخورد پراید وانت با تریلی در جاده ورودی بوشهر روبه‌روی پایانه بار اتفاق ناگوار را رقم زد و  راننده سواری فوت کرد.