وقتی کسی را برق گرفت به او دست نزنید

حتما این کلیپ کاربردی را ببینید شاید بتوانید جان چندین نفر را نجات بدهید.