وزیر کشور: حضور به موقع دستگاه‌های مسئول نقطه مثبت مدیریت بحران متروپل است

وزیر کشور: حضور به موقع دستگاه‌های مسئول نقطه مثبت مدیریت بحران متروپل است

وزیر کشور با بیان اینکه رسیدگی به حادثه ریزش ساختمان متروپل از دقایق نخست در سطح شهرستان آغاز شد، گفت: در مدت یک ساعت این مساله در سطح استان و سپس در سطح ملی پیگیری شد که تشکیل به موقع ستادهای مدیریت بحران و حضور دستگاه‌های مسئول، نقطه مثبت و روشن مدیریت این بحران است.

احمد وحیدی چهارشنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی درباره حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان افزود: آنچه که مطرح است، عمدتا مربوط به اصل مجوز و نظارت هایی است که باید انجام می شده است. برای این کار دستگاه های مسئول مشخص هستند که طبیعتا باید پاسخگو باشند.

وزیر کشور درباره روند رسیدگی به حادثه دیدگان با یادآوری حضور خود در شامگاه روز نخست این حادثه ادامه داد: به مدت پنج شبانه‌روز در آنجا بودم و آخر وقت روز شنبه به تهران بازگشتم.

وحیدی در پاسخ به اینکه آیا در ساعات اولیه این حادثه، کار به کندی پیش می‌رفته است، گفت: نه، در دقایق نخست شورای مدیریت بحران در آبادان با مسئولیت فرماندار تشکیل می شود. پس از حدود یک ساعت استاندار به آنجا می‌رسد و مساله از سطح شهرستان به استان تبدیل می‌شود که ستاد بحران استان به فاصله یک ساعت بعد در آبادان شکل می‌گیرد.

وی افزود: به فاصله چند ساعت، همه عوامل جمع می شوند و وقتی که به آنجا رسیدم، کار در سطح ملی و سازمان مدیریت بحران کشور با حضور دستگاه‌های ملی شکل گرفت.

وحیدی خاطرنشان کرد: در همه این مراحل کار با سرعت سازماندهی شد و اتفاقا به لحاظ مدیریتی یکی از نقاط مثبت و روشن این حادثه، شکل گیری به موقع ستادهای بحران و حضور به موقع دستگاه‌های مسئول بوده است.

وزیر کشور یادآور شد: باید در وهله نخست تلاش می کردیم تا افراد زیر آوار مانده زنده خارج شوند. در این شرایط حتی المقدور نباید از ماشین های سنگین استفاده کرد.

وحیدی ۴۸ ساعت نخست اینگونه حوادث را به عنوان ساعات طلایی یاد کرد و با مناسب دانستن بسیج امکانات اضافه کرد: به خاطر همین محدودیت ناچار بودند با کمال احتیاط عمل کنند. با این حال، گسیل امکانات به منطقه خوب انجام شده بود و طبیعتا هرچه جلوتر می‌رفتیم، بهتر و قوی‌تر می‌شد.

وی تصریح کرد: کار آواربرداری همچنان به طور ۲۴ ساعته ادامه دارد، مراحل مختلفی را طی کرده و اکنون در انتهای مرحله دوم کار آواربرداری قرار داریم.