انسداد جاده بندرعباس - کهنوج در پی اعتراض کارگران

جاده بندرعباس - کهنوج در محدوده تونل رودان تا اطلاع بعدی مسدود است.

انسداد جاده بندرعباس - کهنوج در پی اعتراض کارگران
انسداد جاده بندرعباس - کهنوج

 جاده بین الملی کهنوج - بندرعباس به علت تجمع کارگران یک معدن مسدود شد. در پی مشکلات صنفی، کارگران معدن آسمینون منوجان از صبح امروز با حضور در جاده بین المللی منوجان-بندرعباس این محور را مسدود کردند. این جاده در محدوه تونل رودان تا اطلاع ثانوی مسدود است. رانندگان بندرعباسی برای سفر به کهنوج  می توانند از مسیر های جایگزین زیارتعلی، توکهور و هشتبندی تردد کنند.