بلیت نیم‌ بهای سینما برای خانواده‌های دارای سه فرزند

بلیت نیم‌ بهای سینما برای خانواده‌های دارای سه فرزند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مشوق‌ هایی برای خانواده‌های دارای سه فرزند درنظر گرفته شده است. 

زهره سادات لاجوردی افزود: این خانواده ها می‌توانند بلیت نیم‌بهای سینما تهیه کنند. این بند به قانون تبدیل شده و به نظر می‌آید که برای اجرای آن مشکلی وجود نداشته باشد.