برچسب زدن : کنعانی زاده

سیاست
ایران منتظر پاسخ رسمی آمریکاست

ایران منتظر پاسخ رسمی آمریکاست

 سخنگوی وزارت امور خارجه: آماده همکاری سازنده با آژانس بوده و هستیم

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز