برچسب زدن : تلسکوپ

علم | تکنولوژی و پزشکی
برخورد سنگ های آسمانی با تلسکوپ جیمز وب

برخورد سنگ های آسمانی با تلسکوپ جیمز وب

این سنگ های کوچک آسمانی با بخش C3 از ۱۸ آینه اولیه ۶ ضلعی ابزار برخورد کرده اند

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز