پروفسور رئیسی اردکانی چهره برتر آب شناخته شد

این استاد دانشگاه در چندین طرح پژوهشی یونسکو شرکت فعال داشته

پروفسور رئیسی اردکانی چهره برتر آب شناخته شد
پروفسور رئیسی اثرگذارترین چهره حوزه آب

پروفسور عزت‌الله رئیسی اردکانی، مشاور علمی و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی فارس و استاد دانشگاه شیراز در ششمین همایش بزرگداشت روز ملی آب که با شعار «ارزشگذاری آب، توسعه پایدار و منفعت همگانی» دراتاق ایران برگزار شد، به عنوان اثرگذارترین چهره حوزه آب در ایران انتخاب شد و مورد تجلیل قرار گرفت. از دلایل انتخاب پروفسور رئیسی می‌توان به فعالیت‌های فرهنگی و عملی او در زمینه آب طی سال‌های متوالی در داخل و خارج کشور اشاره کرد. 

وی بنیانگذار کارشناسی ارشد و دکتری آبشناسی در ایران بوده و چهار آزمایشگاه هیدروشیمی، هیدروژئولوژی کارست، آلودگی آبهای زیرزمینی و ردیابی را در دانشگاه شیراز راه ‌اندازی کرده . پروفسور رئیسی در چندین طرح پژوهشی یونسکو (IGCP) شرکت فعال داشته و مدرس دوره‌های یونسکو در زمینه کارست در چین و ترکیه بوده است.