وداع مردم رشت با «سایه» در باغ محتشم

پیکر هوشنگ ابتهاج تا ساعتی دیگر اینجا آرام خواهد گرفت

کاشت‌ درخت ارغوان در کنار مزار «سایه»

بازگشت به وطن آرزویی بود که همیشه داشت

یلدا ابتهاج در مراسم خاکسپاری "سایه" در باغ محتشم رشت گفت: بارها گفته بود که کسی که با مردم با صداقیت و صمیمیت صحبت کند مردم قدر او را می دانند. بازگشت سایه به وطن آرزویی بود که همیشه داشت و در اینجا به خاک سپرده خواهد شد.

لحظه ورود پیکر هوشنگ ابتهاج به باغ محتشم

پیکر «سایه» در خانه ابدی آرام گرفت

پیکر شاعر فقید «امیرهوشنگ ابتهاج» در شهر رشت تشییع و پس از برگزار این آیین، در پارک محتشم رشت به خاک سپرده شد. 

این خبر تکمیل می شود