نجات جان ۴ سرنشین قایق در بندر تیاب

شرایط نامساعد جوی و توجه نکردن به هشدار‌های هواشناسی، علت این حادثه بود

نجات جان ۴ سرنشین قایق در بندر تیاب
نجات سرنشینان قایق غیرمجاز

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: همیاران ناجی بندر تیاب شهرستان میناب ۴ سرنشین یک  قایق غیر مجاز را از خطر غرق شدن نجات دادند.
حمیدرضا محمد حسینی تختی افزود: این ۴ سرنشین که با یک فروند قایق به صورت غیر قانونی از اسکله تفریحی بندر تیاب به سمت بندر هرمز در حرکت بودند، در ۶ مایلی بندر تیاب دچار شرایط اضطراری شدند.

وی گفت: شرایط نامساعد جوی، توجه نکردن به هشدارهای هواشناسی، استفاده نکردن از سیستم کمک ناوبری و مخابراتی و رفت و آمد غیرضروری موجب ایجاد این اتفاق شد.