موبایل‌های ۳ تا ۵ میلیونی بازار

قیمتها نوسان زیادی ندارد

موبایل‌های ۳ تا ۵ میلیونی بازار

قیمت انواع گوشی از ۳ میلیون تا ۵ میلیون را می‌توانید در این گزارش ببینید. بازار موبایل برخلاف بازار طلا و ارز، نوسان زیادی
نداشته است.