فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون

فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون

فیلم‌های سینمایی تلویزیون که امروز (پنجشنبه31شهریورماه1401) از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن می‌رود، اعلام شد؛

«سجاده آتش» ساعت ۱۰ از شبکه سه 
«بادبزن سری» ساعت ۱۱ از شبکه نمایش
«قهرمان» ساعت ۱۳ از شبکه نمایش
«۱ پلیس و نصفی» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج
«دوچ» ساعت ۱۴ از شبکـه کودک
«چرخه» ساعت ۱۵ از شبکه نمایش
«اینجا خانه من است» ساعت ۱۶ از شبکه سه
«تمهیدات فوق‌العاده» ساعت ۱۷ از شبکه نمایش
«بچه‌های طوفان» ساعت ۱۷ از شبکه امید
«کودکی در زمان» ساعت ۱۹ از شبکه نمایش
«سرزمین آواره‌ها» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«مکانیک» ساعت ۲۱ از شبکه نمایش
«پیمان فرار» ساعت ۲۳ از شبکه نمایش
«منصور» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک
«مرکز تنش» ساعت ۲۴ از شبکه سه