فیش حقوق‌های عجیب سه مدیر ارشد پتروشیمی

موضوع این فیش‌ها هنوز مبهم است و بررسی های حاکمیتی درباره این موضوع آغاز شده است

فیش حقوق‌های عجیب سه مدیر ارشد پتروشیمی
فیش حقوقی سه مدیر ارشد

فیش‌های حقوقی سه مدیر ارشد یکی از پتروشیمی‌های کشور در شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است که واکنش‌های متعددی را در فضای حقیقی و مجازی به دنبال داشته است. سه مورد از گزارش‌های دریافتی، فیش‌های نجومی کارکنان به شرح زیر است:

1/ ۲۱۵ میلیون تومان( جمع حقوق و مزایا + ۱۰۰ میلیون تومان کارت هدیه= دستمزد ۴ سال یک کارگر)
2/ ۱۲۵ میلیون تومان
3/ ۸۴ میلیون تومان

چنانچه این خبر صحت داشته باشد نشان می‌دهد هنوز اقدام جدی در خصوص نجومی بگیران صورت نگرفته و انتظار می‌رود از دستگاه های مربوطه که هر چه سریعتر نسبت به این مساله ورود نمایند. رئیس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این خصوص گفت: موضوع این فیش‌ها هنوز مبهم است و بررسی های حاکمیتی ما درباره این موضوع آغاز شده است. محسن ادیبی افزود: اگر  پتروشیمی [...] پاسخگو نباشد موضوع را منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پیگیری خواهد کرد.