صیادان گمشده پیدا شدند

صیادان گمشده پیدا شدند
عکس تزیینی است

پس از ۵ روز 3 صیاد مفقود شده بندر دیر استان بوشهر سالم در خلیج فارس پیدا شدند. 5 روز پیش خبر رسید که یک قایق صیادی بندر دیر به دلیل نامساعد بودن هوا و طوفانی شدن دریا با 3 سرنشین در دریا مفقود و ارتباط تلفنی آنان نیز با خانواده هاشان قطع شده است. عملیات جستجو  برای یافتن 3 صیاد مفقود شده در محدوده احتمالی در تمامی روزهای گذشته ادامه داشت تا اینکه این قایق در خلیج فارس رویت شد.