سقوط جرثقیل در بندر بهمن قشم

صبح امروز شنبه یک دستگاه جرثقیل هنگام تخلیه بار به روی یک فروند لنج باری در اسکله بارانداز بهمن قشم سقوط کرد