ببینید؛ گل ایران به اروگوئه

مهدی طارمی در دقیقه 79 موفق شد اولین گل دیدار دوستانه فوتبال ایران و اروگوئه را به پمر برساند.