ببینید | لحظه تلخ غرق شدن مظنونان قاچاقچی

23 چینی پس از واژگونی قایق مظنونان قاچاقچی در نزدیکی کامبوج ناپدید شدند.