اولین ویدئوی تاریخ یوتیوب

جاوید کریم، یکی از سه بنیانگذار یوتیوب است. او عصر روز 23 آوریل 2005 و بعد از راه اندازی این وبگاه، اولین ویدئوی یوتیوب را با عنوان «من در باغ وحش»(Me at the zoo) بارگذاری و منتشر کرد.  این ویدئوی 19 ثانیه ای تا امروز  بیش از 208 میلیون بار دیده شده است.