برچسب زدن : 3DPrint

فن آوری های نوین ساختمان
ساخت چوب با 3DPrint و بافت پیوسته تر

ساخت چوب با 3DPrint و بافت پیوسته تر

محققان دانشگاه کلمبیا در نیویورک با استفاده از یک روش جدید و اضافه کردن ویبراتور...