برچسب زدن : قانون گل زده خارج از خانه

ورزش
مرگ خبرساز چهره مطرح دنیای فوتبال

مرگ خبرساز چهره مطرح دنیای فوتبال

رئیس سابق یوفا که قانون گل زده خارج از خانه را ابداع کرد درگذشت