واکنش فرزند کروبی به خبر فوت او

واکنش فرزند کروبی به خبر فوت او

حسین کروبی فرزند مهدی کروبی ضمن تکذیب برخی شایعات اعلام کرد: حال عمومی پدرم خوب است و تمامی خبرهای مربوط به فوت ایشان شایعه است.

 گفتنی است که برخی شایعه ای مبنی مهدی کروبی در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند.