سقوط جوان ۲۴ ساله از پل کابلی شیراز

این جوان هم اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است

سقوط جوان ۲۴ ساله از پل کابلی  شیراز
سقوط یک جوان از پل کابلی ولیعصر

سخنگوی اورژانس استان فارس  گفت: ساعت  ۷ و ۲ دقیقه صبح امروز پسری ۲۴ ساله بر اثر سقوط از میدان ولیعصر شیراز (پل کابلی) اقدام به خودکشی  کرد.
وی افزود: به محض رسیدن تکنسین‌های اورژانس در محل حادثه اقدامات درمانی بر روی این مجروح انجام و بلافاصله به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال داده شد.
همتی ادامه داد: این جوان که به شدت دچار آسیب شده بود هم اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است
هنوز علت این حادثه مشخص نشده است.