سارقان مسلح شمال فارس، در دام پلیس

سارقان مسلح شمال فارس، در دام پلیس
دستگیری سارقان مسلح

سارقانی که با سلاح گرم اقدام به سرقت منازل شهرستان‌های شمالی فارس کرده بودند بامداد امروز در خرم بید دستگیر شدنداین ۴ سارق مسلح ابتدا در آباده و سپس در اقلید از  دو منزل مسکونی سرقت کرده بودند که با تلاش نیروهای انتظامی ساعاتی پیش در خرم بید دستگیر شدند