زندگی به سبک گذشته | خانه های زیبایی که به سنت قدما ساخته می شوند

مگر پرستوها و مورچه‌ها، همچنان با استفاده از آب و گل، برای خودشان خانه نمی‌سازند؟ و مگر دانشمندان به این نتیجه نرسیده‌اند که ۸درصد تولید دی‌اکسیدکربن در جهان، تنها به‌خاطر تولید آهن، سیمان، بتن و دیگر مصالح ساختمانی است و همین کربن اضافه، دمار از روزگار محیط‌زیست و موجودات زنده در می‌آورد؟

زندگی به سبک گذشته | خانه های زیبایی که به سنت قدما ساخته می شوند

 پاسخ به همین ۲ سؤال، یک خواهر و برادر هندی را واداشت تا با ساخت خانه‌ای گلی در دل طبیعت، آن هم به شکل کاملا امروزی و مدرن، آرزوی کودکی خود را به واقعیت تبدیل کنند.

آنش و راگاو کومار، هر دو معمارند و برای انجام پروژه خود، فراخوانی منتشر کردند و از علاقه‌مندان خواستند در ازای ساعت‌ها کار در این پروژه، مدتی در اقامتگاه گلی ساخته شده، اقامت رایگان داشته باشند.

۹۰نفر از ۱۸ملیت، پاسخ مثبت دادند و این خانه گلی ۱۸۰مترمربعی در طول ۵۴۸روز با استفاده از مصالح سنتی مثل گل، کاه و آب، تیرهای چوبی درخت اکالیپتوس و با دستان گروهی از آدم‌ها، مثل یک مجسمه شکل گرفت و ساخته شد.

در اینجا تصاویری از این خانه و چند خانه گلی و مدرن دیگر را می‌بینیم.

این دو معمار، منحنی‌های طبیعت را پذیرفتند و تلاش کردند برای هماهنگی بیشتر این خانه گلی با طبیعت، آن را منحنی‌وار بسازند.

پدر و پسری در بمبئی، این خانه را با کاهگل و فضولات گاو ساختند.

مصالح ساختمانی سنتی، رویکرد جدید برخی معماران است که جهان را از بار سنگین بتن، خلاص می‌کند. بیجو باهاسکار و همسرش، این خانه را با مصالح سنتی ساختند و برای ترویج این کار، در همین مکان، کارگاه نیز برگزار می‌کنند.

جنبشی که اخیرا دنیا را فراگیر شده، رفتن روی درخت برای زندگی است! خانه‌های درختی، قدمتی قابل توجه در جوامع بشری دارند و حالا که بحث بازگشت به روش‌های پیشین مطرح است، این خانه‌ها، نه فقط به‌خاطر این که آسیب کمی به طبیعت می‌زنند، که به خاطر زیبایی داخلی، مورد توجه قرار گرفته‌اند. این خانه درختی در هوکوتو در ژاپن، یکی از زیباترین نمونه‌ها در دنیاست.