روزهای حضوری دانش‌آموزان در مدرسه‌ها: یک یا دو روز در هفته

وزیر کشور، فرمانده قرارگاه عملیاتی ستادملی کرونا، می‌گوید: «دانش‌آموزان یک یا دو روز در هفته به صورت حضوری با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مدارس حاضر می شوند.»