خبر هک سایت وزارت خارجه کذب است

خبر هک سایت وزارت خارجه کذب است

بی‌بی‌سی با انتشار خبر کذب دیگری مدعی شد که سایت وزارت خارجه ایران از دسترس خارج شده، این درحالی است که سایت مذکور در دسترس بوده و مشکلی در اطلاع‌رسانی برای آن پیش نیامده است.

بنگاه خبری بی‌بی‌سی در خبری مدعی شد که سایت وزارت خارجه ایران از دسترس خارج شده است؛ این در حالی است که این خبر کذب بوده و سایت مذکور در دسترس است.

بی بی سی در این خبر کذب آورده است: «سایت وزارت خارجه ایران از دسترس خارج شده است و روی صفحه اول آن پیامی دیده می‌شود که می‌گوید این سایت در حال به روز رسانی است.»

این خبر کذب، دروغ دیگری از تلاش‌های مذبوحانه رسانه‌های بیگانه است که در روزهای اخیر در پی آن بوده‌اند تا با انتشار کذب یات فضا را ملتهب ساخته و اذهان عمومی را مشوش کنند.