جانور از نمای نزدیک!

جانور از نمای نزدیک!
نمایی نزدیک از سنجاقک

تا حالا سنجاقک را اینگونه با این فاصله نزدیک دیده بودید؟