اینفوگرافی| چند مدرسه و استان‌، تاکنون، دختران دانش‌آموزان‌شان دچار مسمومیت شده‌اند؟

مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس دخترانه همچنان ادامه دارد

اینفوگرافی| چند مدرسه و استان‌، تاکنون، دختران دانش‌آموزان‌شان دچار مسمومیت شده‌اند؟

اعتماد، اینفوگرافی تعداد مدارس و استان‌هایی که دانش آموزان دختر دچار مسمومیت شده اند را منتشر کرد.

از ۹ آذرماه تا تاریخ ۱۰ اسفندماه، دانش‌آموزان ۵۷ مدرسه در ۹ استان دچار مسمومیت شدند.

برخی مدارس استان‌های قم، اردبیل، تهران، چهارمحال و بختیاری، لرستان، سمنان، مازندران و کرمانشاه درگیر این حادثه شده‌اند.