اولین تمرین تیم ملی فوتبال با حضور امیر قلعه نویی

 اردوی تیم ملی فوتبال با هدایت امیر قلعه‌نویی و در حضور ۱۵ دقیقه‌ای اصحاب رسانه در کمپ تیم‌های ملی فوتبال برگزار شد.