افزایش تخصیص آب دریا به فارس

افزایش از ۲۹۰ میلیون متر مکعب به ۴۰۰ میلیون مترمکعب

افزایش تخصیص آب دریا به فارس
انتقال آب از دریا

نماینده شیراز در مجلس گفت: سه موضوع انتقال آب از دریا به استان فارس، تکمیل خط دوم آب از سد درودزن به شیراز و تکمیل سدهای فارس از مهمترین مسائل در حوزه آبرسانی است که اکنون افزایش تخصیص آب دریا برای فارس از ۲۹۰ میلیون متر مکعب به ۴۰۰ میلیون مترمکعب مصوب شده است. جعفر قادری با اشاره به برگزاری جلسه نمایندگان شیراز و مسئولان استان با وزیر نیرو اظهار داشت: سه موضوع انتقال آب از دریا به استان فارس، تکمیل خط دوم آب از سد درودزن به شیراز و تکمیل سدهای فارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

نایب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس  افزود: در این جلسه قرار شد مجوز ۱۴۵ میلیون متر مکعب خط انتقال شرکت فرآب رسان از پارسیان به لامرد، بخشهای مرکزی و شمالی فارس تمدید و ابلاغ گردد. همچنین منابع مالی ادامه خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن نیز تامین و ابلاغ شد.