برچسب زدن : GOVERNORS ISLAND

فن آوری های نوین ساختمان
نیویورک میزبان جزیره آزمایشگاهی اقلیمی

نیویورک میزبان جزیره آزمایشگاهی اقلیمی

جزیره گاورنرز در نیویورک قرار است به آزمایشگاهی پیشرفته برای بررسی و آزمایش راه‌...