برچسب زدن : واریانت اُمیکرون

جامعه
کیت ایرانیِ تشخیص اُمیکرون از راه رسید

کیت ایرانیِ تشخیص اُمیکرون از راه رسید

رییس انستیتو پاستور ایران اعلام کرد نخستین مورد واریانت اُمیکرون به روش توالی یابی...