برچسب زدن : خانه تاریخی سلامی

فرهنگ و هنر
تخریب یک خانه تاریخی در کازرون

تخریب یک خانه تاریخی در کازرون

این خانه از دوره قاجار به یادگار مانده بود