اینفو گرافیک | روز فیبو ناچی

یکی از مهمترین ریاضیدانان قرون وسطی، لئوناردو بوناچی - که بعدها به نام فیبوناچی، "پسر" بوناچی شناخته شد - دنباله ای از اعداد را اختراع کرد که دائماً در طبیعت، فیزیک و طراحی ظاهر می شوند.

اینفو گرافیک | روز فیبو ناچی
Fibonacci

تاریخچه روز فیبوناچییکی از مهمترین ریاضیدانان قرون وسطی، لئوناردو بوناچی - که بعدها به نام فیبوناچی، "پسر" بوناچی شناخته شد - دنباله ای از اعداد را اختراع کرد که دائماً در طبیعت، فیزیک و طراحی ظاهر می شوند. لئوناردو جوان که در یک تاجر ایتالیایی متولد شد. با شروع با 1، 1، 2، 3، 5، دنباله فیبوناچی با جمع کردن دو عدد قبلی برای بدست آوردن عدد بعدی ایجاد می شود. مثال اصلی فیبوناچی برای دنباله‌اش، رشد جمعیت خرگوش‌ها را مورد تأمل قرار داد. اگر با یک جفت شروع کنید و هر ماه آن جفت یک جفت جدید داشته باشد، تعداد خرگوش‌ها با سرعتی مطابق با الگوی اعداد او افزایش می‌یابد.

روز فیبوناچی این ریاضیدان مهم را گرامی می دارد و به ما فرصتی می دهد تا از روشی که ریاضیات در همه چیز اطراف ما نفوذ می کند شگفت زده شویم. دنباله فیبوناچی را می توان برای محاسبه نسبت چیزهای بی شمار روی زمین و فراتر از آن، مانند حیوانات، گیاهان، الگوهای آب و هوا و حتی کهکشان ها استفاده کرد. برای مشاهده محیط اطراف خود مکث کنید و متوجه مارپیچ آشنا در اطراف خود خواهید شد.