نوآوری بارسلونا در ساخت سنگفرش‌های بتنی بازیافتی

بارسلونا استفاده از سه مدل جدید روسازی بتنی بازیافتی را به‌عنوان شیوه‌های تکاملی بهره‌گیری از کفپوش‌های سنتی در نصب سنگ‌فرش فضاهای عمومی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

نوآوری بارسلونا در ساخت سنگفرش‌های بتنی بازیافتی

بارسلونا که از هفتم تا نهم نوامبر میزبان رویداد سالانه کنگره جهانی شهرهای هوشمند اکسپو خواهد بود، در حال بررسی و ارزیابی استفاده از سنگ‌فرش‌های بتنی پایدارتر و انعطاف‌پذیرتر است. این شهر اسپانیایی در نظر دارد به‌منظور حفظ میراث خود، طرحی ارائه دهد که در کنار پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و شهری قرن بیست‌ویکم با شرایط اقلیمی نیز سازگار باشد.

مطابق با هدف بارسلونا برای تبدیل شدن به یک شهر بدون‌کربن تا سال ۲۰۳۰، سنگ‌فرش‌های جدید با استفاده از مواد بازیافتی از جمله سنگدانه‌های بازیافتی و سیمان حاصل از زباله‌ها برای تقویت اقتصاد دایره‌ای و کاهش انتشار کربن‌دی‌اکسید تولید شده است‌.

چالش نوآوری شهری در بارسلونا

نهاد نوآوری شهری شورای بارسلونا در سال ۲۰۲۲ چالشی برای تولید یک نوع پانوت (کاشی) جدید راه‌اندازی کرد که پایدار و با محیط زیست سازگار باشند. این چالش به دنبال بازگرداندن حاکمیت فضاهای عمومی به شهروندان، دستیابی به شهری سبزتر و پایدارتر و ترویج تحرک پایدار است.

به این ترتیب سه مدل جدید سنگ‌فرش بتنی ایجاد شد که به‌عنوان تکاملی از سنگ‌فرش‌های سنتی توصیف شده‌اند. عملکرد این سنگ‌فرش‌های جدید به مدت یک سال ارزیابی خواهد شد تا مشخص شود آیا قابلیت استفاده شدن در فضاهای عمومی طی شهرسازی‌های آینده را دارند یا خیر. سنگ‌فرش‌های پیشنهادی برای کاهش سر و صدای وسایل‌نقلیه عبوری، کاهش اثر جزایر گرمایی شهری و خنثی کردن گازهای آلاینده طراحی شده است، نفوذپذیری بیشتری دارد و حداکثر دوام مورد نیاز را برای فضاهای عمومی فراهم می‌کنند. سنگ‌فرش‌های جدید با دارا بودن قابلیت کاهش ۵۰ تا ۶۵ درصدی انتشار گازهای کربن‌دی‌اکسید نقش بسزایی در کاهش آلودگی ایفا خواهند کرد.

شورای شهر بارسلونا با نصب این سنگ‌فرش‌های بتنی جدید در منطقه‌ای با ۲۵۰۰ متر مربع وسعت در مرکز سبز شهر خود، به مدت یک سال مقاومت، واکنش در برابر سر و صدا، لغزش، فیلتراسیون آب، شاخص بازتاب خورشیدی و دیگر معیارهای مهم محیطی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد. نتایج به‌دست‌آمده برای گنجاندن این نوع سنگ‌فرش‌ها در قراردادهای فضاسازی‌ها عمومی در آینده ارزیابی می‌شود.