نشست آنلاین با موضوع «معماری مستقل در آمریکای شمالی: مرور یک تجربه»

نشست آنلاین با موضوع «معماری مستقل در آمریکای شمالی: مرور یک تجربه»

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران برگزار می کند؛

نشست آنلاین با موضوع:
«معماری مستقل در آمریکای شمالی: مرور یک تجربه»

میهمان:
آریا تحویلی؛ مهندس معمار در تورنتو

* حضور در نشست برای عموم آزاد و رایگان است.
* این نشست در بستر برنامه گوگل میت برگزار می شود.

زمان: چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۳۰