ماشین‌های خارجی در پارکینگ ساختمان وزارت نفت!

ماشین‌های خارجی در پارکینگ ساختمان وزارت نفت!

در این خبر عکسی از ماشین های کلاسیک در پارکینگ ساختمان وزارت نفت؛ خیابان طالقانی دهه ۴۰ را می بینید.