ماجرای تعطیلی تنها مرکز آموزش کودکان اوتیسم در دزفول چیست؟

ماجرای تعطیلی تنها مرکز آموزش کودکان اوتیسم در دزفول چیست؟

رییس بهزیستی شهرستان دزفول گفت: تعطیل شدن مرکز اتیسم دزفول به دلیل مشکلات شخصی صاحب امتیاز این مرکز بوده است.

سعید ایثاری رییس اداره بهزیستی شهرستان دزفول با اشاره به اینکه صاحب امتیاز مرکز اتیسم دزفول خواستار قطع همکاری و واگذار کردن این مرکز بود، اظهار کرد: در حال پیگیری و بررسی‌های لازم  برای فرد جایگزین هستیم چرا که هدف ما ارائه آموزش تخصصی به توانخواهان است.

وی افزود: موافقت اصولی و پروانه فعالیت شخص جایگزین در آینده نزدیک صادر و مرکز نیز مجددا تا ظرف دو ماه آینده افتتاح خواهد شد.

رییس بهزیستی دزفول با بیان اینکه تمام مراکز تحت نظارت و توانخواهان نیز ماهانه مبلغی به عنوان یارانه دریافت میکنند، عنوان کرد: آموزش توانخواهان زیر نظر بهزیستی نبوده اما سازمان میتواند برای مشکلات تحصیل آنان کمک های مالی ارائه دهد.